Hari Ketiga Dies Natalis XXV : FTK Bantai FMIPA Dalam Cabor Futsal