Hari Keempat Dies Natalis XXV : Dosen dan Pegawai FOK Kalahkan Pegawai Rektorat Dalam Cabor Futsal