Cabor Futsal Dies Natalis XXVI: FTK Unggul Atas Fip, FOK Taklukan FE